29 Nisan 2008 Salı

Yasin - Tebareke - Amme


Kur’an’ı Kerim son kitaptır. Son ilahi mesajdır. O bir hayat nizamıdır. Onda hayatın düzenine ait yasalar vardır. Onda her bilginin şifresi ve anahtarı vardır. O ölülerin kitabı değil, dirilerin kitabıdır.

Yasin- Tebareke (Mülk) ve Amme (Nebe) Kur’an’ı Kerim’in 114 suresinden üçüdür. Müslümanlar arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Halkımızla bu sureler o kadar özdeşleşmiştir ki bazen şöyle söylenir: “Yasin okutacağız- Tebareke’ye gidiyoruz- Amme’yi okuyuver.”

Bu sureler hastalara okunur. Ölülere okunur. Doğanlara okunur. Cuma akşamları okunur. Mübarek gün ve gecelerde okunur. Ev toplantılarında okunur.

Yasin- Tebarake ve Amme sureleri hicretten önce Mekke’de indirilmişlerdir.

Yasin suresi: Kur’an’ı Kerim’in 36. suresi olup 83 ayettir. Adını başındaki “Ey İnsan!” manasına gelen “Ya Sin”den alır.

Tebareke suresi: Kur’an’ı Kerim’in 67. suresi olup 30 ayettir. Adı “Mülk” suresidir. Bu adı ilk ayette geçen “Mülk” kelimesinden alır. Halk arasında “Tebareke” suresi olarak da isimlendirilir.

Amme suresi: Kur’an’ı Kerim’in 78. suresi olup 40 ayettir. Adını ikinci ayetteki “Haber” manasına gelen “Nebe” kelimesinden alır. Halk arasında “Amme” suresi olarak da isimlendirilir.

Bu surelerin önemi ve fazileti ile ilgili peygamberimizin birçok hadisi şerifleri vardır. İşte onlardan bazıları:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’nın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa, Allah ona on defa Kur’an okumuş kadar sevap ihsan eder.”(Tirmizi)

“Kur’an’ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Bu sure kendisini okuyan kimseye kıyamet gününde şefaat eder. O sure de Mülk suresidir.”(Ebu Davut)

“İkindi namazından sonra Nebe suresini okuyan kimsenin Canab-ı Hak kıyamet günü günahını azaltır.”(Tirmizi)

Neden bu üç sure beraber anılmaktadır? Neden bu surelerin okunması tavsiye edilmiştir? Bu surelerin özelliği nedir?

Bu üç surede değişik ve önemli konular anlatılır. Ancak bu üç surenin ortak bir noktası vardır. Bu üç surede evrenin düzenine dikkat çekilir. Yeryüzünden ve gökyüzünden bahsedilir.

İşte o ayetlerden bazılarını dikkatinize sunuyorum:

YASİN SURESİNDEN:

“Ölü olan toprak insanlar için bir ibrettir. Biz o kuru toprağı yağmurlarla sulayıp ona hayat verdik. İnsanların yemeleri için o topraktan hububat çıkardık. Orada çeşitli bitkilerle donatılmış bahçeler meydana getirdik. Onların sulanması içinde akarsu ve nehirler oluşturduk. Ki bunların mahsulünden ve kendi yetiştirdiklerinden yesinler. Gece insanlar için bir ibrettir. Gündüzü geceye çeviririz. Birden karanlıkta kalırlar. Güneş kedi ekseni etrafında döner. Ayın da kendine ait yörüngesi vardır. Ne güneş ayın önüne geçebilir; nede gündüz gecenin önüne geçebilir. Hepsi de bir kanuna tabidir.”(Yasin/33-40)

MÜLK SURESİNDEN:

“Gökyüzünü yedi kat tabaka halinde yaratan Allah’dır. O’nun yaratıklarında bir düzensizlik görmek mümkün değildir. Biz semayı kandil gibi ışık veren yıldızlarla donattık. O semada kanat çırparak uçan dizi dizi kuşları görmez misiniz? Söyleyin bakalım: Yağan yağmurlarla beslenen yer altı sularınız kuruyacak olsa, artık size kim su sağlayabilir”.(Mülk/3-4-5-19-30)

NEBE SURESİNDEN:

“Yeryüzünü bir beşik- dağları da onun içinde direk yarattık. Sizleri de çift çift eş olarak yarattık. Uykunuzu da dinlenme vakti yaptık. Geceyi de bir örtü yaptık. Gündüzü de geçiminiz için çalışma zamanı yaptık. Üstünüze yedi kat gök bina ettik. Oraya parlayan yıldızlar yerleştirdik. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl yağmur indirdik. Onlarla taneler- bitkiler- sarmaş dolaş olmuş bahçeler meydana getirdik.”(Nebe/6-16)

Yüce Allah bu ayetlerde evren ile ilgili çok anlamlı beyanlarda bulunuyor. Bize evrendeki olağanüstü sahneleri ve ilahi sanat güzelliğini sunuyor.

İnsan evrenden gelen sinyalleri algılamaya hazır olduğun zaman: Gözler evrenin güzelliğini- görkemini temaşa etmeye doymaz. Kalpler dolaysız gelen ilhamı- mesajları algılamaktan bıkmaz. Akıl evrenin ince düzenini- ince sistemini düşünmekten yorulmaz. Çünkü evrende muazzam bir düzen ve kusursuzluk vardır.

Daha düne kadar ilim Güneşin ve Ayın sabit olduğunu söylüyordu. Oysa Kur’an bundan 1400 sene önce Yasin suresinin 38. ve 39. Ayetlerinde güneşin ve ayın kendi ekseni etrafında döndüğünü beyan etmişti.

Mülk suresinde yerin ve göğün yedi tabakadan meydana geldiği belirtiliyor. Bugün yeryüzünde iki tabaka biliniyor. O da yeryüzü tabakası ile madenleri oluşturan yer altı tabaksıdır. Gökyüzünde ise iki tabaka biliniyor. Biri hava tabakası, diğeri de atmosfer tabakasıdır.

Nebe suresinde yıldızlardan- gece ile gündüzün oluşumundan- yeryüzü şekillerinden- bitki örtüsünden- bulutlardan- yağmurun yağmasından bahsediliyor.

Kur’an’ı Kerim son kitaptır. Son ilahi mesajdır. O bir hayat nizamıdır. Onda hayatın düzenine ait yasalar vardır. Onda her bilginin şifresi ve anahtarı vardır. O ölülerin kitabı değil, dirilerin kitabıdır.

Bu konuda sözlerin en güzelini Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy söylemiştir:

“İnmemiştir hele Kur’an, şunu hakkiyle bilin;

Ne mezarlıkta okunmak, nede fal bakmak için.”

Geliniz! Yasin- Tebareke ve Amme surelerini çok okuyalım. Okudukça ilahi mesajları düşünelim. Düşündüklerimizi de analiz edelim. Emeğimiz karşılığı verilecek sevabı da geçmişlerimize bağışlayalım.

Hiç yorum yok: